Брокерство

И МАРКЕТИНГОВА ДЕЙНОСТ

Нашият екип представлява и консултира, както собственици на имоти, така и инвеститори, които биха искали да отдадат под наем, продадат или инвестират в имот  от жилищния и / или офисния, търговски и индустриален сектор. Основна цел е оптимизиране на печалбата на нашите партньори, редуцирайки риска и времето свързани с всеки един проект, както и осигуряване на максимална възвръщаемост от направената инвестиция.

Ди Еф Ес Риъл Истейт предлага не просто услуги в сферата на недвижимите имоти,
а се грижи за комфорта на своите партньори. „Конфликт на интереси“ и
„сделка – на всяка цена“ не са част от пътя, по който вървим с нашите клиенти.
Това, което ни отличава от нашите конкуренти е, че всяка сделка се заплаща
винаги само от една от страните по сделката.

Нашият екип е съставен от професионалисти, които са членове на Международната федерация на недвижими имоти (FIABCI).