ОЦЕНИТЕЛ

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ДЛЪЖНОСТТА

Квалификационни изисквания

 • Висше образование
 • Сертификат за оценител, издаден по реда на Закона за Независимите Оценители
 • Минимум 2 годишен стаж като оценител
 • Добро владеене на английски език, отлично владеене е предимство
 • Добри компютърни умения за работа с Microsoft office

Други изисквания

 • Предимство е свидетелство за управление на МПС;
 • умения за ефективна работа в екип;
 • отлични междуличностни и комуникационни умения;
 • ориентираност към детайли;

ОСНОВНИ  ФУНКЦИИ И  ЗАДЪЛЖЕНИЯ:

 • Изготвя оценки на активи, като прилага необходимите стандарти;
 • Извършва проучвания за осъществимост на проекти;
 • Маркетингови проучвания на различни сегменти от пазара на недвижими имоти;
 • Изпълнява други задачи, които основателно биха могли да се изискват и които са в рамките на общоприетото ниво на отговорности за тази длъжност;
 • Поддържа професионални познания за посрещане на променящите се изисквания към професията; участва в подходящи форми на обучение;

ЙЕРАХИЧЕСКИ ВРЪЗКИ:

 • Пряко подчинен на Маниджър Отдел Оценки

« назад