КОНСУЛТАНТ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ДЛЪЖНОСТТА

Квалификационни изисквания

 • Висше образование
 • Опит в областта на продажбите и минимум 2 годишен стаж в сферата на недвижимите имоти;
 • Отлично владеене на английски език (писмено и говоримо);
 • Добри компютърни умения за работа с Microsoft office
 • Свидетелство за управление на МПС;
 • умения за ефективна работа в екип;
 • отлични комуникационни умения;
 • ориентирантираност към детайли;

ОСНОВНИ  ФУНКЦИИ И  ЗАДЪЛЖЕНИЯ:

 • Генерира бизнес за компанията;
  • генерира и подържа база данни с проекти и самостоятелни оферти, които ще бъдат предмет на транзакции;
  • генерира база данни за клиенти по сегменти /индустриален, офисен, търговски и жилищен/, които ще бъдат страна по транзакции;
 • Продава услугата на отдела си както и другите услуги на компанията;
 • Идентифицира нови трендове и про-активното им имплементиране;
 • Предлага консултации по придобивания, продажби и инвестиции на клиенти, които могат да бъдат както частни лица така и големи компании;
 • Подпомага екипа като постига съответните резултати;

ЙЕРАХИЧЕСКИ ВРЪЗКИ:

 • Пряко подчинен на Генералните Мениджъри

« назад